Styreformann
Jostein Gohn

Nestformann
Ivar Hestnes

Styremedlem
Bjørn Magne Svanes

Sekretær
Leif Magne Eriksen

Kasserer
Olav Seglem

Vararepresentant
Svein Nodland

 

Grunneiers representant
Gjert Aarstad

Grunneiers vararepresentant
Lasse Aarstad

Revisor
Leif Kristian Larsen