Styreformann
Terje Toft

Nestformann
Ivar Hestnes

Kasserer
Vibeke Mattson

Vararepresentant
Svein Nodland

 

Grunneiers representant
Gjert Aarstad

Grunneiers vararepresentant
Lasse Aarstad

Revisor
Leif Kristian Larsen