Meldinger fra styret og grunneier

12. sep, 2021

Dugnad 2021

Hei alle gode båtfolk

Vi ønsker å preparere og rydde litt i Lygre båtforening før høst stormene setter inn. Steinsetting langs Tangen og planering er gjort og det ble fint opparbeidet. Takk til Svein Nodland for vel utført arbeid.

Foreslår dugnad på Torsdag 23/09 16:00 og Lørdag 25/09 10:00.

Oppgaver:
1. Slå langs Hestnes veien
2. Slå Vollen
3. Kutte tre, nype-tre, bjørnebær og annet rask på Vollen
4. Ta opp gresstuster på fellesområde.
De som har båt hengere må merke de med navn og fjerne gresstustene rundt sin henger. Merkelapper kan fås på dugnaden.
5. Flytebryggen bør høytrykks-vaskes.
6. Rake noe småstein rundt det ny-sådde område på tangen.
7. Samling og diskusjon rundt vedlikeholdet. Utstyr vi trenger, hjelp til å få båten opp, etc.

Folk bør ta med hjul båre, grafse, grafsebrett, rake, gren saks, sag og hansker.
(Det blir ordnet med en pakke hansker for de som ikke har).
De som har kantklipper kan ta med den også, så kan vi jobbe med et lite område hver, og noen har kanskje en bil henger de kan ta med.

Skal prøve å ordne med kaffe, brus og boller.

Så satser vi på godt vær. Lykke til med dugnaden 2021.

Styret

V/Terje Toft

19. apr, 2017

Dugnader 2017

Her er planlagt dugnadsarbeid i Lygre Småbåthavn, kom gjerne med forslag.

Dugnaden blir:
Lørdag 22 april kl 0900 - Geir er dugnadsleder - 91739428
Tirsdag 25 april kl 1700 - Leif Kristian er dugnadsleder- 91764142

1. Rydde opp i treverk og søppel på opplagringsplass og ellers på anlegget. De som har noe de ønsker å berge må få fingen ut, ellers går det å dynga!!!!
2. Fylle grus i hull på utsiden av port og inne på anlegget.
3. Spa opp torver
4. Grave ned ledning til avgrensning av robotklipper der det trengs.
5. Montere stoppekran for vannpost på opplagringsplass.
6. Sjekke opp i dobber i leia, ligger de der de bør??
7. Jevne ut huller i plen med sand.
8. Gå over plen og sjekke for høymol eller andre ting som hindrer klipper.
9. Rep. lekkasje vannslange ut mot nyeste sjøbuene (mulig det er ok nå??)
10. Vaske brygger, gangveier og bygg over strøm ved bom. ( ikke med høytrykk, såpe og lett kosting for å fjerne grønske).
11. Opprydding i vollen, klippe og stelle litt.

Lørdag blir grilling eller det været tillater.
Onsdag blir kaffi og kaffemat.

Ta med trillebårer og verktøy som vanlig for arbeide med grus, koster og vannslanger for vask av gangvei og brygger.

Ny automatisk port " bestemt av årsmøte" må komme som en ekstra dugnad, om den kommer i år.

22. jan, 2017

Årsmøte 2017

Det blir årsmøte i foreningen tirsdag 7. februar kl. 1900-2100 på Rundevoll skole. Innspill om saker en ønsker behandlet på årsmøtet kan sendes på e-post lygre.smabathavn@outlook.com innen 1. februar.

23. mai, 2016

Dugnader våren 2016

Det blir dugnad på anlegget torsdag 2. juni kl 1700 og lørdag 4. juni kl 0900.
Om været tillater det blir det grilling på lørdag, torsdag blir kun kaffe og kaffemat.

Ta med redskaper som trillebåre, spade, grafse og rive.

29. mar, 2016

Årsmøtet utsatt

På grunn av uforutsatte jobbreiser/kurs for flere av styremedlemmene må årsmøtet utsettes en uke til onsdag 6. april kl. 1900. Info er sendt på SMS og e-post til alle medlemmer.

10. feb, 2016

Bilder fra anleggsarbeidet

Vi har fått en del bilder av Leif K. Larsen fra byggingen av småbåthavna i 2006/2007 (har tidligere også fått noen bilder av det samme fra Egil Heien). Dette er tilgjengelig under Bilder|Anleggsarbeid.

8. feb, 2016

Årsmøte 2016

Det blir årsmøte i foreningen onsdag 30. mars kl. 1900 på Rundevoll skole. Alle båtplasseiere i Lygre småbåthavn er hjertelig velkomne.
Innspill om saker en ønsker behandlet på årsmøtet kan sendes på e-post til lygre.smabathavn@outlook.com eller ved å velge menyene Om|Kontakt ovenfor.

26. apr, 2015

Dugnad 2015

Det blir dugnad lørdag 30. mai. Se mer informasjon på siden Dugnader.

25. feb, 2015

Årsmøte 2015

Det blir årsmøte i foreningen onsdag 25. februar kl. 1900 på Rundevoll skole. Alle båtplasseiere i Lygre småbåthavn er hjertelig velkomne.

2. aug, 2014

Parkering for flytebryggene

De som skal til flytebryggene bør helst benytte parkeringsplassene langs jordvollen slik at de ikke stenger for de som benytter båthusene. Plassen nærmest utgangen til flytebryggen må i hvert fall ikke sperres.

7. apr, 2014

Merking av båthenger

Alle må sørge for at båthengeren er merket med navn og båtplassnummer. Det er kun de som har flytebryggeplass som har tillatelse til å lagre henger. Kun en henger per båtplass.