Dugnad lørdag 3. mai 2014

11 personer møtte opp på dugnaden og gjorde en kanonjobb. I tillegg hadde 2 stykker vært på dugnad på egen hånd i forkant siden de ikke hadde mulighet til å møte på en av fellesdugnadene.

Det ble gjort forsøk på å legge ned en sluk på et av stedene hvor regnvannet alltid graver ut og grusen renner på havet.

Det ble fjernet mye torv på begge sider innenfor porten og lagt på grus. Ny grus ble også lagt på ved porten.

Det ble plukket en del søppel på området.