Dugnad 30. mai 2015

Dugnaden ble avholdt som planlagt. Det var godt fremmøte, ca 30 stykker.
I tillegg var det noen som ikke kunne denne dagen og istedet utførte oppdrag i forkant av fellesdugnaden.

 

Planene for dugnaden var:

  1. Spa opp torver i grusen rundt om på området og etterfylle grus i huller.
  2. Vaske og beise sittegrupper og informasjonstavle.
  3. Utvide Strømskap. Frank Larsen styrte dette.
  4. Rydde rundt anlegget for søppel.
  5. Sette opp skilt for parkering og slipp.
  6. Rep. rundt sluk ved Olaf sitt naust.

Dugnadsledere:
Ivar Hestnes (ivahes@online.no)
Rolf Thu
(rolf.thu@dabb.no)